Google analytics

Waarmee kan ik je helpen?

Algemene Voorwaarden

Omgaan met zingevingsvraagstukken

 • Zingeving en levensvragen
 • Levensfaseproblemen
 • Het ontbreken van een levensdoel
 • Pensioen en wat nu
 • Leven in het hier en nu

 

Zelfontplooiïng

 • Niet weten hoe je je leven moet invullen
 • Geen beslissingen kunnen nemen
 • Te hoge eisen stellen aan jezelf
 • Negatief zelfbeeld
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Niet lekker in je vel zitten
 • Gevoelens van onzekerheid en/of minderwaardigheid
 • Je bent niet tevreden over of met jezelf
 • Je emoties niet kunnen beheersen
 • Moeite om voor jezelf op te komen
 • Moeilijk of geen keuzes kunnen maken
 • Huilbuien, verdriet

 

Omgaan met verlies

 • Verlies van een dierbare
 • Omgaan met sterven
 • Rouwverwerking

 

Omgaan met verslavingen

 • Eetproblemen of eetverslavingen
 • Obsessieve-compulsieve Stoornis
 • Verslavingen aan stoffen
 • Verslavingen aan gedrag

 

Omgang met relatie- en gezinsproblemen

 • Relatie- en seksualiteitsproblemen
 • Scheidingsproblematiek
 • Problemen in nieuwe samengestelde gezinnen
 • Problemen rond de overgang
 • Gevoelens van eenzaamheid
 • (On)gewenste kinderen
 • Vragen bij opvoeding of ouderschap
 • Pubers en pubertijd

Omgang met angsten

 • Hoogtevrees, vliegangst, angst voor dieren
 • De deur niet uit durven
 • Angst voor ruimtes
 • Somberheid of Depressie
 • Bindingsangst
 • Concentratieproblemen
 • Onverklaarbare angst of paniekaanvallen
 • Overige Fobieën of angsten

 

Omgaan met lichamelijke klachten

 • Leren omgaan met een beperking
 • Leren omgaan met chronische pijnklachten
 • Onverklaarbare lichamelijke pijnklachten
 • Migraine/hoofdpijn
 • Duizeligheid, desoriëntatie

 

Omgaan met psychische klachten

 • Trauma’s
 • Posttraumatische stressstoornis
 • Misbruik/geweldervaringen
 • Pesten of gepest worden
 • Verwerkingsproblemen door ziekte
 • Stemmingsstoornissen
 • Slaapproblemen of Slapeloosheid
 • Somatoforme stoornissen

 

Omgang met werkgerelatieerde problemen

 • Motivatieproblemen
 • Assertiviteitstechnieken
 • Conflicten (mediation)
 • Stressklachten (overspannen zijn)
 • Burn-out
 • Overige werkgerelateerde problemen