Google analytics

TimeLine Therapy

TimeLine Therapy

TimeLine Therapy®: Werken met tijdlijnen

 Wat zijn tijdlijnen?

Een tijdlijn is een lijn, met een begin- en een eindpunt, waarop specifieke gebeurtenissen, met betrekking tot een bepaald onderwerp, worden weergegeven. Het is een hulpmiddel, om het chronologisch verloop van gebeurtenissen in kaart te brengen en met elkaar te verbinden. Zo wordt in één oogopslag duidelijk, welke gebeurtenissen wanneer plaatsvonden. Tijdlijnen worden overal gebruikt. Wie het woord ‘tijdlijn’ intikt bij Google, krijgt een hele waslijst met verwijzingen naar pagina’s over tijdlijnen. Er is zelfs een complete tijdlijn startpagina. Er worden tijdlijnen gemaakt over de meest uiteenlopende onderwerpen.

De tijdlijnen waarmee gewerkt wordt in TimeLine Therapy, verbinden de gebeurtenissen uit iemands persoonlijke leven op dezelfde manier. Zo’n tijdlijn kan zichtbaar, tastbaar of denkbeeldig zijn en loopt vanuit het verleden, via het heden, naar de toekomst. ‘In’ die tijdlijn, liggen alle gebeurtenissen uit iemands leven opgeslagen, in de vorm van herinneringen en toekomstbeelden (plannen, doelen, wensen, dromen). Tijdlijnen zijn heel persoonlijk en lopen niet bij iedereen hetzelfde. Sommige mensen zien het verleden achter- en de toekomst voor zich; bij anderen zijn herinneringen links en toekomstbeelden rechts; elke tijdlijn is op iemands eigen, persoonlijke manier georganiseerd.

Wat is TimeLine Therapy?

TimeLine Therapy werd geïntroduceerd in 1988, toen Tad James en Wyatt Woodsmall het boek ‘Time Line Therapy and the Basis of Personality’ uitbrachten. Hierin wordt beschreven, welke invloed (negatieve) ervaringen uit het verleden op iemands functioneren kunnen hebben en hoe dat veranderd kan worden.

TimeLine Therapy biedt een snelle en effectieve methode om:

Negatieve emoties uit het verleden loslaten
Beperkende overtuigingen uit het verleden veranderen
Toekomstige doelen gemakkelijker bereiken

Klik op de methode voor meer informatie.

®TimeLine Therapy is een geregistreerd handelsmerk en mag alleen worden toegepast door gecertificeerde TimeLine Therapy Practitioners, -Master Practitioners en –Trainers. Om gecertificeerd te worden dient men een opleiding te volgen bij een instituut met een licentie van de TimeLine Therapy Association, by Tad James.