Google analytics

Therapie bij Verslavingen

Verslavingen

Wat is eigenlijk een verslaving en hoe weet je of je er een hebt? Misschien dat je zelf al het idee hebt dat je niet meer zonder een bepaald middel kan. Dat je hebt geprobeerd te stoppen, maar dat het niet is gelukt. Het kan ook zijn dat je omgeving merkt dat er iets aan de hand is.

 

Verslaving is een begrip dat vaak genoemd wordt in het nieuws of in het dagelijks leven. Veel mensen drinken wel eens een glaasje alcohol. Het gebruik van alcohol blijft bij de meeste mensen beperkt, terwijl er anderen zijn die niet meer zonder kunnen. Hoe kan het dat sommige mensen wel verslaafd raken en anderen niet? En wanneer is iemand verslaafd en wanneer niet?
Er bestaan twee soorten verslaving: verslaving aan stoffen (zoals alcohol en nicotine) en verslaving aan gedrag (zoals gokken of gamen).

 

Bij verslaving spelen de hersenen een grote rol. Drugs (waar ook alcohol en nicotine bij horen) hebben namelijk rechtstreeks invloed op de hersenen.
Drugs kunnen invloed uitoefenen op de werking van zowel de zenuwcellen van de hersenen als de neurotransmitters (signaalstoffen in de hersenen). Elke drug heeft zijn eigen specifieke werking en invloed op verschillende neurotransmittersystemen. Wel hebben ze allemaal invloed op dopamine. Dopamine is een stof die hoort bij het beloningssysteem van de hersenen. Dopamine zorgt ervoor dat we ons tevreden en beloond voelen. Door het gebruik van drugs wordt er in de hersenen meer dopamine gemaakt. Hierdoor voelen veel drugsgebruikers zich goed. Doordat dit gevoel fijn is, willen drugsgebruikers dit vaker ervaren en gaan mensen dus ook vaker gebruiken. Er zijn ook mensen die drugs gebruiken als ze ongelukkig zijn. Dit kan er toe leiden dat mensen verslavende stoffen (overmatig) gebruiken.

De kans op verslaving wordt door verschillende factoren beïnvloed. Het is hierdoor erg moeilijk te voorspellen of iemand wel of niet verslaafd raakt. De belangrijkste oorzaken van verslaving zijn soorten drugs; afhankelijkheid treedt in verschillende mate op. Genetische factoren; erfelijke factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van een verslaving. Omgevingsfactoren; de omgeving en jeugd van een persoon speelt mee in de kans om een verslaving te ontwikkelen. Ook ingrijpende gebeurtenissen en stress kunnen een oorzaak zijn.

 

Verschillende soorten verslaving hebben vele diverse gevolgen en vereisen ieder hun eigen behandeling. Bij alle verslavingen, zowel drugs als gedragsverslavingen, is het belangrijk dat de verslaving in een vroeg stadium wordt herkend. De eerste symptomen worden vaak opgemerkt door de naaste omgeving. Als er een vermoeden is van een verslaving, is het verstandig om hulp in te schakelen.

 

Mensen die verslaafd zijn denken vaak zelf dat ze er zo mee kunnen stoppen. Soms lukt dit, maar vaak is er behandeling nodig.