Google analytics

Therapie bij Slaap en Slapeloosheid

Slaap en Slapeloosheid

Slapeloosheid wordt in de hulpverlening vaak als symptoom of hooguit als een bijkomstig probleem of gevolg beschouwd. De wisselwerking van slaap en psychische gezondheid is echter groter dan vaak verondersteld wordt.

 

Iedereen zal beamen dat goed slapen een basisvoorwaarde is voor gezond functioneren of herstel. Slaapproblemen kunnen ernstige negatieve invloed hebben op het emotioneel en sociaal welbevinden. Een verstoring van de kwaliteit en/of kwantiteit van de slaap kan psychische klachten in stand houden of doen toenemen. Door de aandacht te richten op het verbeteren van het slaapritme en de kwaliteit van de slaap, kunnen in vele gevallen overige psychische klachten (bijvoorbeeld depressie, angst of ziektebeelden die zich voornamelijk lichamelijk manifesteren ( psychosomatiek)) spontaan verdwijnen door vergroting van het zelfhelend vermogen. Een adequate herkenning en behandeling van slapeloosheid verdient dan ook een gerichte aanpak en kan daarmee een wezenlijke onderdeel worden van de therapeutische behandeling.

Wat komt er tijdens de behandeling aan de orde:

 

  • Diagnostiek van slaapstoornissen/problemen
  • Psycho-educatie over slaap verstorende factoren en slaaphygiëne-tips
  • Verslavingsmodel m.b.t. benzodiazepines en afbouw van slaapmedicatie
  • Het opstellen van een behandelplan
  • Niet-medicamenteuze behandeling van slaapproblemen (o.a. slaapdagboek, relaxatieoefeningen, onderzoek en verandering van niet-helpende opvattingen over slaap, stimuluscontrole, slaaprestrictie)
  • Methoden om de slaapefficiëntie te meten
  • Slaaptrainingen