Google analytics

Psychosociale Begeleiding

Psychosociale Begeleiding

Uitgangspunt voor psychosociale begeleiding is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de context waarin hij of zij leeft.

 

Anders dan de naam misschien doet vermoeden, is deze vorm van begeleiding bedoeld voor geestelijk gezonde mensen. Voor mensen die weliswaar tijdelijk een probleem kunnen hebben, maar over voldoende veerkracht beschikken om er (samen met iemand) uit te komen.

 

Psychosociale begeleiding gaat over het psychische en het sociale in een mens. Kortweg over hoe je met jezelf en met andere mensen omgaat in het hier-en-nu.

Diverse redenen kunnen zorgen voor een verstoring van het evenwicht tussen lichaam, geest en de sociale omgeving. Hierdoor kunnen er lichamelijke, geestelijke en/of sociale problemen ontstaan.

 

Psychosociale hulpverlening is er op gericht om te leren om te gaan met lastige situaties, het leren herkennen van bepaalde patronen waardoor je steeds in dezelfde situatie terecht komt, het (her)ontdekken van jouw kennis en talenten en het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Het is uiteindelijk de bedoeling dat jij na de sessies zelf in staat bent om het geleerde in de praktijk te brengen.

Zo kijken we bijvoorbeeld naar wat je wilt en hoe je je wilt gaan voelen. Het opstellen van een actieplan kan helpen om dit doel te bereiken. Doordat hiermee een veranderingsproces in gang wordt gezet, wordt het zelfinzicht vergroot, brengt het rust in je emoties en het gevoel van je eigenwaarde wordt versterkt waardoor je beter gaat functioneren en je meer van het leven kunt genieten.
Iedereen heeft tijdens zijn of haar leven weleens momenten dat het niet zo goed gaat. Op deze momenten kun je dan wel extra steun gebruiken. Wanneer het niet lukt om zelf uit deze moeilijke periode te komen, is het verstandig om samen met een onafhankelijk professioneel hulpverlener naar jouw situatie te kijken en hoe je dit kunt verbeteren of aanpassen.